ผมหงอก

สาระน่ารู้

ผมหงอก เส้นผมของคนเรานั้นประกอบไปด้วยเส้นผมเซลล์สร้างเนื้อผมเซลล์สร้างเม็ดสี ซึ่งจะคอยทำหน้าที่ป้อนเม็ดสีเข้าไปในเนื้อผมทำให้เส้นผมไม่เกิดสีขาว เนื่องจากสาเหตุที่ผมมีสีขาวหรือที่เรียกกันว่าผมหงอกนั้น เกิดจากเม็ดสีเมลานินของเส้นผมทำงานลดลงหรือหยุดทำงานจึงทำให้ผมเป็นสีขาวหยาบและดูไม่เป็นประกาย สาเหตุเกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์รวมถึงความเครียดการดื่มเหล้าและการสูบบุหรี่นั้นทำให้ผมหงอกไวขึ้นด้วย

ผมหงอก

นอกจากนี้สาเหตุของผมหงอกก็สามารถเกิดจากโรคบางโรคได้เช่นผมร่วงเป็นหย่อมหรือโรคด่างขาว โรคที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันต่อร่างกายโรคเรื้อรังที่ส่งผลทำให้เกิดความเครียดต่อร่างกาย ส่วนผมหงอกที่กลับมาดำได้นั้นเป็นผมหงอกที่เกิดจากโรคภายในร่างกาย

ผมหงอก

ถ้ารักษาโรคหายแล้วผมก็จะกลับมาดำได้โรคที่ทำให้เกิดผมหงอกได้แก่โรคเบาหวานโรคโลหิตจางโรคต่อมไทรอยด์โรคด่างขาวรวมทั้งการบาดเจ็บและโรคของระบบประสาทผมร่วงเป็นหย่อม การล้มป่วยบางอย่างเช่นโรคมาลาเรียและโรคไข้หวัดใหญ่ ส่วนอายุที่เริ่มมีผมหงอกขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ ในชาวต่างชาติที่มีผิวขาวผมจะเริ่มหงอกครั้งแรกตั้งแต่อายุ24-44ปี ในคนผิวสีจะเริ่มหงอกเมื่ออายุ 34-54 ปี ส่วนชาวเอเชียจะเริ่มมีผมหงอกตั้งแต่อายุ 30-40 ปี ผมที่เริ่มหงอกตามวัยนี้ไม่สามารถกลับมาดำได้อีก ส่วนผมที่หงอกก่อนวัยจะเริ่มหงอกก่อนอายุ 20 ปีในคนผิวดำ ส่วนคนเอเชียผมจะเริ่มหงอกก่อนอายุ 30 ปี ซึ่งเป็นเรื่องตามธรรมชาติ